CO NOWEGO NA STRONIE?

3 III 2018: Artur Kiziak (USA).  Kazanie pt. “Stać się dziećmi Boga”.  Studium pierwszych 18 wersetów Ewangelii Jana.  Zobacz zakładka “Kazania i wykłady”

27 II 2018:  Więcej grup domowych. Zobacz zakładka “Życie zboru/ Grupy domowe”

24 II 2018: Kazanie pastora Andrzeja Siei pt. “Przebaczyć do końca”. Zobacz zakładka “Kazania i wykłady”

19 II 2018: Do pobrania dwa pierwsze numery biuletynu “Chrońmy Zdrowie” znajdziesz w zakładce “Klub zdrowia”

3 II 2018: Kazanie pastora Andrzeja Siei pt. “Kościół – Ciało”. Zobacz zakładka “Kazania i wykłady”

Jesienne integracje

Prace porządkowe na posesji kościoła to nie tylko pożyteczne zajęcie. Wspólna praca to także okazja do integracji zboru. Dziękując tym 12 osobom oraz malutkim i nieco większym dzieciom, a także młodzieży za udział w tym naszym wspólnym spędzaniu czasu pragnę dedykować słowa Ap. Pawła z 1 Listu do Koryntian: A więc: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą (1Kor 10.31). Jedność Kościoła jest bowiem tym, co Panu się podoba i przez co możemy chwalić Jego imię.

Czytaj dalej Jesienne integracje

Zaproszenie do lektury

Zapraszam do lektury pomocnika historycznego wydanego przez znany tygodnik “Polityka”. Znajdziemy w nim rzetelny i bezstronny opis wydarzeń , które były skutkiem pewnej dysputy z 1517 roku między Marcinem Lutrem a Kościołem Zachodnim. Znajdziemy w nim między innymi życiorys Marcina Lutra,  Filipa Melanchtona , treść wszystkich 95 tez , religijne wojny i pokoje, reformacja w Polsce (szeroki opis historyczny), o nakładaniu swastyki na krzyż,  detronizacja królowej nieba i inne.
Zaprezentowano tu też postać Katarzyny  żony Marcina Lutra, która jest symbolem zmian, jakie kobietom przyniosła reformacja.
W części poświęconej kościołom protestanckim – spadkobiercom reformacji- znajdziemy między innymi wzmiankę o Kościele Adwentystów Dnia Siódmego.
Cena pomocnika, który można zakupić choćby w MPiKu wynosi  25 zł.