Strona Główna

Witaj na stronie zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
w Jeleniej Górze!

Za pieniądze możesz kupić:

łóżko, ale nie sen
wiedzę, ale nie rozum
przyjemności, ale nie szczęście
lekarstwo, ale nie zdrowie
służących, ale nie przyjaciół

Za pieniądze kupić nie możesz:

miłości, choćbyś nawet kupił władzę
przyjaźni, choćbyś nawet kupił respekt
sprawiedliwości, choćbyś nawet kupił sędziego
nadziei, choćbyś nawet kupił  obietnice
Jakim wartościom hołdujesz w swoim życiu?
Na ile są one trwałe i niezawodne ?
Kto jest ich gwarantem?

Czy wiesz, że to, czego nie możesz kupić za pieniądze,
Bóg chce Ci dać za darmo przez Jezusa Chrystusa?

Czy jest On już Twoim przyjacielem i Panem?
Jeśli nie, być może jest to czas, aby Go poznać i pokochać.
Pomyśl o swoim życiu … marzeniach … ideałach …

Dzięki Jezusowi Chrystusowi możesz stać się lepszym mężem, lepszą żoną, rodzicem, synem, córką; być bardziej użytecznym dla otoczenia, wolnym od zgubnych nałogów. 

Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu