Strona Główna

Witaj na stronie zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
w Jeleniej Górze!


"Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony"

Mar. 16.16